STARENJE KOŽE

Proces fiziološkog starenja je kompletno zapisan u genima. Naučnici širom sveta pokušavaju da unutar naše DNK pronađu gen ili grupe gena koji su odgovorni za proces starenja. Tako su naučnici u Kilu izolovali FOX-O gen. Oni su na osnovu analize genoma kod 388 stogodišnjaka došli do zaključka da je za njihovu dugovečnost značajna aktivnost baš ovog gena. Evolucioni biolog Tomas Boš navodi da je starenje direktno vezano sa matičnim ćelijama i da sa njihovim gubitkom naše telo gubi mogućnost regeneracije. Genetičari iz Liverpula razvili su novu metodu koja istraživačima pomaže da identifikuju gene koji mogu da pomognu da se ljudsko telo zaštiti u toku procesa starenja. Analize koje su uključivale više od 5.000.000 različitih merenja gena pokazale su mehanizme koje telo koristi da bi se zaštitilo od promena u ćelijama koje donosi starost a koje za rezultat imaju degeneraciju mišićnog tkiva i slabljenje mentalnih funkcija (posebno pamćenja).

Pročitajte više