SAMO JE ZDRAVA I NEGOVANA KOŽA LEPA

 

Starenje predstavlja biološki proces u životnom ciklusu svake jedinke koji se završava smrću. To je genetički programirano otkazivanje mehanizama koji održavaju stalnost unutrašnje sredine organizama (homeostaza). Opšte promene koje nastaju tokom starenja su:

  • Smanjenje osnovne telesne mase (živih ćelija i kostiju)
  • Usporavanjem metabolizma i  postepenim usporavanjem  funkcija organa pri čemu se naročito smanjuje hormonska aktivnost
  • Gubitkom vode iz ćelija što za posledicu ima zadržavanje toksina
  • Taloženjem soli kalcijuma u hrskavicama (posebno u međupršljenskim hrskavicama) što za posledicu ima smanjenu mogućnost kretanja
  • Sužavanjem krvnih sudova zbog sklerotičnih procesa pa se organi slabije snabdevaju kiseonikom i hranljivim materijama…

Do danas je predloženo više od 300 teorija starenja koje pokušavaju da objasne ovaj kompleksni proces. Ove teorije su u većini slučajeva jako slične i obuhvataju evolucioni, sistemski i ćelijski nivo.

Proces fiziološkog starenja je kompletno zapisan u genima. Naučnici širom sveta pokušavaju da unutar naše DNK pronađu gen ili grupe gena koji su odgovorni za proces starenja. Tako su naučnici u Kilu izolovali FOX-O gen. Oni su na osnovu analize genoma kod 388 stogodišnjaka  došli do zaključka da je za njihovu dugovečnost značajna aktivnost baš ovog gena. Evolucioni biolog Tomas Boš navodi da je starenje direktno vezano sa matičnim ćelijama i da sa njihovim gubitkom naše telo gubi mogućnost regeneracije.

Genetičari iz Liverpula razvili su novu metodu koja istraživačima pomaže da identifikuju gene koji mogu da pomognu da se ljudsko telo zaštiti u toku procesa starenja. Analize koje su uključivale više od 5.000.000 različitih merenja gena pokazale su mehanizme koje telo koristi da bi se zaštitilo od promena u ćelijama koje donosi starost a koje za rezultat imaju degeneraciju mišićnog tkiva i slabljenje mentalnih funkcija (posebno pamćenja).

Pored uticaja gena na proces starenja organizma utiču i negenetski faktori tj. faktori spoljne sredine: životna sredina u kojoj živimo i radimo, biološka i hemijska kontaminacija, aero zagađenje, neadekvatna ishrana, sistemske bolesti, autoimune bolesti, dejstvo sunca (UV zračenje), konzumacija alkohola, pušenje, stres…

Starenje je proces koji je nezaustavljiv. Sveti Gral večne mladosti još nije pronađen ali moderna nauka i medicina, danas, omogućavaju brojne lekove, suplemente i metode koje mogu veoma uspešno da uspore proces starenja organizma.

 

STARENJE KOŽE I FAKTORI KOJI UBRZAVAJU PROCES STARENJA KOŽE

Brzina fiziološkog starenja kože zapisana je u genima i na to se ne može uticati. Prvi vidljivi znak starenja kože su bore. One nastaju jer se sa starenjem organizma smanjuje mogućnost sinteze kolagena u ćelijama kože. Posledica smanjene sinteza kolagena u ćelijama je dehidratacija kože jer aminokiseline prolin i hidroksiprolin iz kolagena su direktno zadužene za očuvanje vode u tkivima. Gubitkom vode u ćelijama dolazi do nagomilavanja toksina. Vremenom se na koži pojavljuju keratoze, pege, staračke fleke, kaplari…

Za proces ukupnog starenja kože izuzetno su značajni kako faktori spoljne sredine tako i unutrašnji faktori. Na koži se može videti skoro kompletno stanje organizma. Koža je organ koji nas štiti od uticaja spoljne sredine i normalno je da taj uticaj ima negativan efekat ne samo po stanje već i po zdravlje kože.  Koža je organ koji nepogrešivo sve pamti i to od najranijeg detinjstva. Sve što ima negativan uticaj po zdravlje kože, koža pamti i akumulira. Na primer, osoba koja je u mladosti izgorela na suncu ima 10.000 puta veću mogućnost da dobije melanom od osobe kojoj se to nije dogodilo. Ako je osoba više puta izgorela na suncu mogućnost da dobije melanom se povećava eksponencijalnom progresijom.

Spoljašnji faktori koji dovode do ubrzanog starenja kože su mnogobrojni i teško ih je sve navesti. Faktori koji najviše utiču na ne samo na brzinu starenja kože već i na njeno zdravlje su sunce tj. UV zračenje i stres. Pored toga na brzinu starenja kože još utiče: aerozagađenje, pušenje, alkohol, odsustvo higijene, neadekvatna sredstva za higijenu i kozmetička sredstva koja nisu dermatološki ispitana, šminka, neadekvatni i nestručni  kozmetički tretmani, ishrana, neaktivnost…

Uticajima spoljne sredine mora se dodati još jedan jako bitan i nezaobilazan faktor a to je gravitacija. Njen uticaj je direktno vezan sa količinom kolagena u ćelijama kože. Što je količina kolagena u ćelijama manja to je uticaj gravitacije na kožu više vidljiv (opuštena koža koja visi).

Unutrašnji faktori koji utiču na stanje i brzinu starenja kože su: alergije, netolerancija na pojedine namirnice,  bolesti organa za varenje, šećerna bolest, povišen krvni pritisak, bolesti bubrega, autoimune bolesti…

DIJAGNOSTIKA STANJA KOŽE

Da bi se pravilno pristupilo regeneraciji  i lečenju kože idealno bi bilo da se skenira njeno ukupno stanje. Dermatološke ambulante u zdravstvenom sistemu Srbije raspolažu samo sa dermoskopima kojima se mogu utvrditi pigmentne promene na koži. Tako je i sa privatnim ambulantama.  Skenera za detekciju stanja kože ima jako malo. Najbolji skener za ovu namenu se nalazi na katedri za kozmetologiju Farmaceutskog fakulteta u Nišu ali se on koristi samo u naučne svrhe a retko ili nikako u dijagnostičke. Analizom kože ovaj skener može da omogući analizu samo desetak parametara (vlažnost, masnoća, elastičnost, pore, bore…).

Zato je sve više u primeni Biorezonantni skener. Ova dijagnostiška metoda se u poslednjim godinama sve više primenjuje. Rezultati dobijeni na Biorezonantnom skeneru su proveravani od najeminentnijih stručnjaka u svetu i kod nas standardnim dijagnostičkim metodama .
Utvrđena je tačnost analiza u 100% ispitivanih slučajeva. U nekim slučajevima ova metoda je dala preciznije rezultate od standardnih metoda.

Biorezonantnim skenerom se omogućava , u vrlo kratkom vremenu i po veoma pristupačnoj ceni, analiza ne samo pojedinog organa ili tkiva, već kompletnog organizma.

Što se tiče kože ovim metodom može da se dobije preko 150 neophodnih parametara potrebnih za ispravnu dijagnozu stanja kože, patohistološka analiza cele kože ili delova koji su sumnjivi kao i mogućnost predviđanja mogućih obolenja kože.

Za pravilno lečenje i negu kože potrebna je dobra dijagnostika, a samo lekar-dermatolog na osnovu rezultata može da pravilno i ispravno proceni stanje kože.

REGENERACIJA, REVITALIZACIJA I ODRŽAVANJE KOŽE

Uspešna regeneracija i revitalizacija zahteva potpuno zdravu kožu. Tek po završetku lečenja, ukoliko je to potrebno, lekar može da preporuči tretmane regeneracije i revitalizacije kože i kasnijeg održavanja. Veoma je bitno da vam sve tretmane obavlja stručno lice. Takođe, tretmani se mogu obavljati i u kućnim uslovima prema planu i programu koje je dao dermatolog.

Za regeneraciju i revitalizaciju kože sve više se primenjuju kolagenski preparati koji se unose oralno. Danas se ovi preparati sve više nadograđuju sa vitaminima, mineralima, ekstraktima bilja koja se koriste u narodnoj medicini. Postoje preparati koji sadrže čak i kobilje mleko koje je bitno za imunološki odgovor organizma. Bogatstvo preparata po sadržaju u svakom slučaju može da omogući kvalitetniji i brži proces regeneracije i revitalizacije kože.

Anti-age tretmani su danas postali zlatni standard u regeneraciji i revitalizaciji kože. Problem sa njima je što te metode (mezoterapija) nisu priznate od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije pa se obavljaju ’’ilegalno’’ i što se u ogromnoj većini slučajeva obavljaju po kozmetičkim salonima (registrovanim i ne registrovanim) od strane osoba koje su potpuno medicinski laici, pa treba biti oprezan kod odabira osobe kod koje možete sa sigurnošću  da obavite ovakvu metodu. Postoje osobe koje ne žele i ne mogu da podnesu bolni anti-age tretman pa se one mogu uključiti u ovaj proces primenom drugih, čak mnogo efikasnijih metoda unosa aktivne supstance nego iglom.

Maske su takođe jedna od opcija za regeneraciju i revitalizaciju kože. Dobra stvar kod njih je to što se mogu upotrebljavati i u kućnim uslovima. Treba, naravno, voditi računa i o odabiru maske.  Sve maske u sebi sadrže: emulgatore, stabilizatore, parfeme koji mogu da izazovu alergijsku reakciju na koži.

Danas, na tržištu postoje i takve maske koje su 100% hipoalregijske.

Za održavanje kože su na tržištu su standardne pomade i kremovi za različite tipove kože. Maske za lice, vrat i dekolte  su takođe jedna od opcija u održavanju kože.


Vaš komentar